Dekontaminacja i czyszczenie instalacji i urządzeń petrochemicznych.

Dekontaminacja i czyszczenie instalacji bądź urządzeń petrochemicznych jest procesem niezbędnym w trakcie ich użytkowania, a czas potrzebny na wykonanie wymienionych prac należy do zagadnień niewątpliwie ważnych. W związku z tym firma Brustech opracowała technologię która w istotny sposób pozwala na skrócenie tego procesu. Umożliwia to z kolei nie tylko wcześniejsze rozpoczęcie właściwych prac remontowych lub inspekcyjnych, ale także szybsze ponowne uruchomienie całych instalacji bądź urządzeń, co skutkuje minimalizacją strat powstałych z powodu ich wyłączenia z procesu produkcyjnego , a tym samym zapewnia wzrost produkcji jednoznaczny z osiąganiem oczekiwanych efektów finansowych.

Kolejny atut technologii proponowanej przez firmę Brustech to bezpieczeństwo. Została ona bowiem opracowana tak, aby jednocześnie wyeliminować ryzyko uszkodzenia urządzeń bądź całych instalacji ,jak również zapewnić bezpieczeństwo pracowników.

Ważnym atutem przemawiającym za stosowaniem technologii proponowanej przez firmę Brustech jest to, że umożliwia ona usuwanie szkodliwych gazów takich jak: siarkowodór, benzen, opary węglowodorowe itp. oraz pozostałości polimerowych. Ponadto dzięki niej ulegają: zemulgowaniu pozostałości węglowodorowe, neutralizacji kwasy politionowe, dezaktywacji osady piroforyczne, rozpuszczaniu wszelkie osady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzkiego zdrowia.

 

Technologia dekontaminacji i czyszczenia może być zastosowana różnorodnych urządzeniach i instalacjach takich jak:

 • Wieża Destylacyjna

 • Instalacji TDI/TDA

 • Hydrouzdatniaczy

 • Retorta koksownicza

 • Wieża Fluidalny kraking katalityczny

 • Zbiornik separacyjny

 • Instalacje Clausa

 • Instalację PX/PTA.

 • Instalacja hydrokrakingu

 • Instalacje Aminowania

 • Reforming Katalityczny

 • Reforming

 • Absorber Amin

 • Regenerator Amin

 • Separator Amoniaku

 • Separator Siarkowodoru