Czyszczenie instalacji i urządzeń z ciężkich frakcji olejowych

Czyszczenie ciężkich frakcji olejowych jest możliwe i daje pożądane skutki przy wykorzystaniu odpowiednich preparatów chemicznych. Umożliwia to osiąganie oczekiwanych efektów zarówno w procesie neutralizacji, jak również podczas usuwania polimerów, rozpuszczania wszelkich osadów, emulgowania węglowodorów, a także dezaktywowania piroforycznych substancji.

W procesie czyszczenia, wykorzystującym proponowane przez firmę Brustech rozwiązanie, powstaje zemulgowany roztwór, którego właściwości likwidują poprzez wchłanianie wszelkie gazy, kwasy. Ponadto szczególnym atutem w tym przypadku jest znaczna minimalizacja kosztów związanych z neutralizacją odpadów. Wiąże się to z tym, że w końcowej fazie procesu czyszczenia roztwór w zbiorniku zrzutowym samoczynnie rozdziela się na warstwę wodną i olejową. Dzięki temu konieczna jest neutralizacja jedynie niewielkiej warstwy olejowej, gdyż pozostałą warstwę wodną można odprowadzić do oczyszczalni ścieków.

W trakcie czyszczenia przeprowadzana jest obserwacja i sprawdzanie istotnych parametrów takich jak: chemiczne zapotrzebowanie tlenu, Ph, EC oraz temperatura, co ma na celu nie tylko kontrolę przebiegu procesu, lecz także zagwarantowanie jego skuteczności.