Czyszczenie i neutralizacja instalacji i urządzeń Alkilacji HF i H2SO4.

Firma Brustech w zakresie czyszczenia instalacji i urządzeń Alkilacji HF i H2SO4 proponuje korzystanie z oferowanej przez nią technologii jednoczesnego czyszczenia i neutralizacji. Takie rozwiązanie posiada wiele zalet. Przede wszystkim skraca do 48godzin czas wyłączenia z pracy instalacji, urządzeń, co umożliwia przyspieszenie rewizji wewnętrznej i przeprowadzenia koniecznych prac remontowych. Ponadto neutralizuje urządzenia, usuwa osady i gazy oraz realizuje dekontaminację.

Zastosowanie naszej technologii, wykorzystującej silne substancje buforowe, pozwala na szybką i bezpieczną realizację procesu neutralizacji instalacji. Poza tym usuwając i neutralizując osady i polimery wpływa ona na oszczędność czasu niezbędnego tak na sam proces czyszczenia jak i na uruchomienie urządzeń, a tym samym minimalizację ponoszonych kosztów. Ważny aspekt przemawiający za proponowanym przez Brustech rozwiązaniem to fakt, że produkt nie tylko nie powoduje korozji, ale także, co jest szczególnie istotne, nie stanowi zagrożenia ani dla środowiska, ani dla zdrowia ludzi.