Podciśnieniowy załadunek , transport i rozładunek substancji stałych i ciekłych

Firma Brustech oferuje usługi dla przemysłu w zakresie podciśnieniowego i hydraulicznego załadunku, transportu i rozładunku wszelkich materiałów sypkich, płynnych i półpłynnych.

Dysponujemy ładowarkami podciśnieniowymi na podwoziach ciężarówek o następujących parametrach:

 • Wydajność załadunku i rozładunku: do 60m3/h

 • Podciśnieniu ssania – 0,95 bar ( 95% próżni)

 • Rozładunek grawitacyjny za pomocą podnoszenia zbiornika

 • Załadunek i rozładunek za pomocą węży o średnicy do 150mm

 • Możliwość rozładunku do 1000m3

Urządzenia i systemy hydrauliczne:

 • Wydajność załadunku i rozładunku: do 570m3/h

 • Załadunek i rozładunek za pomocą węży o średnicy do 150mm

 • Możliwość rozładunku do 700m3

Próżniowe ładowarki wykorzystujemy do :

 • Czyszczenia osadników, odstojników oraz sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków

 • Odciągania ciężkich osadów, szlamów, cieczy petrochemicznych

 • Czyszczenia silosów z cementu, ziarna, sody oraz awaryjnego usuwania toksycznych pyłów i popiołów przemysłowych z uszkodzonych taśmociągów, zbiorników w koksowniach, cementowniach, elektrowniach, zakładach celulozowych itp.

 • Likwidacji rozlewów olejowych

 • Załadunku i transportu odpadów niebezpiecznych

 • Usuwania gruzu z rozbiórek

 • Czyszczenia skruberów, wymienników ciepła o dużych wymiarach

 • Czyszczenia elektrofiltrów i multicyklonów na instalacjach ciepłowni i elektrociepłowni

 • Czyszczenia zbiorników na statkach

 

Ładowarki podciśnieniowe są w stanie znacznie skrócić czas do usunięcia wszelkiego rodzaju materiałów znajdujących się w miejscach gdzie nie jest możliwe zastosowanie innych urządzeń mechanicznych.